Jag om hur djurkommunikation går till...

Föreläsning

I mina föreläsningar berättar jag om hur djurkommunikation går till och på vilka sätt det kan vara till nytta för djur och djurägare. Jag ger även exempel vanliga bekymmer och tips på hur man kan komma tillrätta med dem.

Tonvikten ligger på samspel och kommunikation mellan djur och människa, om vikten av ömsesidig respekt och om att hitta glädjen i vardagen.

Anekdoter blandas med personliga reflektioner och iakttagelser. För mindre sällskap (upp till tjugo personer) finns även möjlighet att boka föreläsning på plats hos mig.